Öztürk Grup

Öztürk Grup

Yaşam bilimlerinin farklı alanlarında son yıllarda gözlemlediğimiz olağanüstü gelişmeler ışığında, insan sağlığını korumak ve hastalıkları tedavi etmek için çığır açıcı yeni teknolojik gelişmeler beklemekteyiz. Galen Araştırma Merkezi’nin misyonlarından birisi, bilim ve teknolojideki bu gelişmeleri insan sağlığına uyarlayarak bireyin ve tüm insanlığın hizmetine sunmaktır. Araştırma merkezi bu beklentiye karşılık verecek bir yaklaşımla kendine farklı odaklanma noktaları tanımlamıştır. Bunlardan biri, özellikle kişiselleştirilmiş tıp alanında, kanser gibi hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibi için biyo-belirteçlerin geliştirilmesidir. Öztürk Lab’ın ilgi alanlarından birisi ise Omiks verilerinden hareketle ve biyoinformatik yöntemlerle kanser başta olmak üzere hastalıklar için yeni biyo-belirteçlerin keşfi ve insan sağlığı alanında uygulanmasıdır.

Öztürk Lab’ın diğer bir ana uğraş alanı protein ve nükleik asit temelli hedefe yönelik ilaçların keşfi, bunların in vitro karakterizasyonu ve in vivo preklinik hayvan modellerinde test edilmesi ve böylece yeni kuşak ilaç adaylarının özel sektörle iş birliği halinde klinik Faz 1 aşamasına getirilmesidir. Laboratuvarımızda halen terapötik hedef olabilecek genlerin tanımlanması, ilgili proteinlere karşı rekombinant antikor ve kimerik proteinlerin geliştirilmesi konularında araştırmalar gerçekleştirilmektedir.

Öztürk Lab araştırmaları TÜBİTAK ve benzeri ulusal fonlayıcı kuruluşlar ile uluslararası iş birlikleri kapsamında ortak fonlama sistemleri tarafından desteklenmektedir.

Öztürk Grup
Prof. Dr. Mehmet Öztürk Prof. Dr. Mehmet Öztürk Laboratuvar Direktörü mehmet.ozturk@tinaztepe.edu.tr

Halen İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Öğretim Üyesi ve İZTÜ Galen Araştırma Merkezi’nin müdürüdür.

1952 Bolu-Mudurnu doğumludur. 1974’te Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. 1977-1985 arasında Fransa’da Paris Hastanelerinde (Assistance Publique-Hopitaux de Paris) Eczacı İntern olarak çalıştı, Paris Üniversitesi'nden Klinik Biyokimya ve İmmünoloji Uzmanlığı ve Biyokimya Doktorası diplomalarını aldı. 1985-992 yılları arasında ABD'de Harvard Tıp Fakültesi'nde ve Massachusetts General Hospital'da Doktora-sonrası Araştırmacı ve Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 1992’de davetli olarak Fransa-Lyon’daki Centre Leon Berard Kanser Merkezinde Moleküler Onkoloji Laboratuvarı Kurucu Müdürlüğünü üstlendi ve aynı merkezde İNSERM Araştırma Direktörü olarak 1992-1995 yılları arasında çalıştı. 1995’te Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü kurmak üzere Bilkent Üniversitesi'ne Bölüm Başkanı olarak davet edildi; bu görevi 2007 yılına kadar devam etti. Aynı dönemde (1997-2013) Bilkent Üniversitesi BilGen Genetik ve Biyoteknoloji Merkezi Kurucu Müdürü olarak görev aldı. 2007-2012 yılları arasında eş-zamanlı olarak Fransa-Grenoble’da Institut Albert Bonniot'da İNSERM Araştırma Direktörü olarak çalıştı. Eylül 2013-Şubat 2018 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nün Kurucu Müdürü olarak çalıştı. Bu kurumu 2018 yılında 6550 sayılı kanun kapsamında Türkiye’nin sağlık alanında ilk ulusal kamu araştırma kurumu olan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’ne dönüştürdü ve bu merkezi 2021 yılına kadar yönetti.

Prof. Dr. Mehmet Öztürk başta karaciğer kanseri olmak üzere, kanserin genetik ve moleküler özelliklerini anlamaya yönelik ve translasyonel araştırmaları ile tanınmaktadır. Yüzden fazla bilimsel makalesi yayınlanmış olup bunlara 10.000 üzerinde atıf yapılmıştır. H-Faktörü 46’dır. Moleküler Biyoloji alanında uzmanlaşmış bir Eczacı olarak Prof. Dr. Mehmet Öztürk, gen mühendisliğine dayalı biyoteknolojik ilaçların ülkemizde üretilebilmesi için uzun yıllar emek vermiştir.

Prof. Öztürk, TÜBA, Bilimler Akademisi, EMBO ve TWAS akademileri üyesi olup TÜBİTAK-TWAS Bilim Ödülü ve Koç Vakfı Sağlık Ödülü (Bilkent MBG kurucusu olarak) sahibidir. Evli ve iki kız babasıdır.

Dr. Bahriye Karakaş Dr. Bahriye Karakaş Doktora Sonrası Araştırmacı

Doğum yeri Kırcaali’dir. İstanbul Üniversitesi moleküler biyoloji ve genetik lisans diplomasını, yüksek lisansını Erasmus Mundus programı- Hayvan ıslahı ve genetiği alanında AgroParisTech ve Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)’dan almıştır. Doktorasını Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik bölümünde tamamlayarak doktora sonrası çalışmalarına önce burada devam edip sonrasında Eutropics Pharmaceuticals Inc.’da hibridoma teknolojisi ve antikor çalışmalarında bulunmuştur. Mehmet Öztürk’ün ekibine 2019’da katılmış olup, ekipte monoklonal antikorların geliştirilmesi ve üretimi üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.

 Aybike Erdoğan Aybike Erdoğan Doktora Öğrencisi

Doğum yeri Ankara’dır. Bilkent Üniversitesi’den Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans diplomasını, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik programından yüksek lisans diplomasını almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nde Moleküler Biyoloji ve Genetik programında doktora yapmaktadır. Tez çalışması HER2’ye karşı monoklonal antikor geliştirilmesi üzerinedir. 2012 yılında Mehmet Öztürk’ün ekibine dahil olmuştur. İlaç ve biyoteknolojik araştırmalar dahilinde memeli hayvan hücrelerinde rekombinant protein ifadesi ve etkinliklerinin tayini çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Patolog Özden Öz Patolog Özden Öz Doktora Öğrencisi

1987–1994, EÜTF, Tıp doktoru eğitimi, 1995–2000, EÜTF Patoloji AD’da uzmanlık eğitimimi tamamladı. 2000-2019, İzmir/TC.SB devlet hastanelerinde ve 2019-halen, BEAH’de patoloji uzmanı olarak görev yapmaktadır. 2016-2017 Eğitim Döneminde, İBG Enstitüsü’nde, Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı’na Prof. Dr. Mehmet Öztürk Laboratuvarı’nda başladı, eğitimimin teorik dönemimi başarı ile tamamladıktan sonra halen tez çalışması olan “Mesane kanseri patolojik evrelemesinde biyobelirteç proteinlerin tanımlanması” projesinde araştırmalarını sürdürmektedir.

Uzman Erhan Bal Uzman Erhan Bal erhan.bal@tinaztepe.edu.tr

Doğum yeri Düzce’dir. Ege Üniversitesi’nden Biyoloji lisans diplomasını, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyoteknoloji programından yüksek lisans diplomasını almıştır. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik doktora programına devam ederken bırakmıştır. Mehmet Öztürk’ün ekibine 2018’de katıldı. Laboratuvarda DNA ve protein temelli biyoteknolojik Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmektedir.

 Sıla
 Kahyaoğlu Sıla Kahyaoğlu Uzman Yardımcısı, Laboratuvar Sorumlusu sila.kahyaoglu@tinaztepe.edu.tr

Doğum yeri Ankara’dır. Kırıkkale Üniversitesi Biyoloji bölümünde lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim dalında yüksek lisans diplomasını aldı. Bu süreçte merkezi araştırma laboratuvarında Histopatoloji biriminde deneyim kazandı. İlk iş tecrübesini Laboratuvar Sorumlusu olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ıslak laboratuvarlarında edindi. 2018 yıllında İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nde Öztürk Lab. bünyesine araştırmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Mehmet Öztürk’ün ekinde laboratuvar sorumlusu olarak devam etmektedir. Histopatoloji çalışmalarında yer almaktadır.

Öztürk Lab Alumni

Doktora Sonrası Araştırmacılar
Çiğdem Özen
Evin İşcan
Hani Alotaibi
İdil Karaca
Zeynep Mutlu

Doktora Öğrencileri
Ayça Arslan Ergül
Ayşegül Örs
Benhaj Khemais
Berna Sayan Özçelik
Ceyhan Ceran
Dilek Çevik
Emre Sayan
Esra Erdal
Gökhan Yıldız
Haluk Yüzügüllü
Keziban Ünsal
Mine Mumcuoğlu
Muhammad Ayaz Mustufa
Nuri Öztürk
Özge Gürsoy Yüzügüllü
Sana Ferroudj
Sevgi Bağışlar
Şerif Şentürk
Tolga Çağatay
Tuğçe Batur
Umur Keleş
Umut Ekin

Yüksek Lisans Öğrencileri
Aslı Öztan
Claire Fonti
Derya Soner
Eylül Harputlugil
Funda Şar
Gülayşe İnce
Merve Deniz Abdüsselamoğlu
Mustafa Yılmaz
Necati Fındıklı
Nilgün Taşdemir
Özden Yalçın
Özgür Karakuzu
Sabine Dalleau
Yusuf İsmail Ertuna

  1. Batur T, Argundogan A, Keles U, Alotaibi H, Senturk S and Ozturk M. AXL knock-out in SNU475 hepatocellular carcinoma cells provides evidence for lethal effect associated with G2 arrest and polyploidization. Int J Mol Sci 2021. doi: 10.3390/ijms222413247.
  2. Oz O, Iscan E, Batur. T, Ozturk M. 3D Organoid modelling of hepatoblast-like and mesenchymal-like hepatocellular carcinoma cell lines. Hepatoma Res 2021: 7:60.10.20517/2394-5079.2021.43.
  3. Gungor MZ, Uysal M, Ozturk M, Senturk S. Systematic Analysis of Cytostatic TGF-Beta Response in Mesenchymal-Like Hepatocellular Carcinoma Cell Lines. J Gastrointest Cancer 2021 Aug 31. doi: 10.1007/s12029-021-00704-z. Epub ahead of print. PMID: 34463913.
  4. Ekin U, Yuzugullu H, Ozen C, Korhan P, Bagirsakci E, Yilmaz F, Yuzugullu OG, Uzuner H, Alotaibi H, Kirmizibayrak PB, Atabey N, Karakülah G, Ozturk M. Evaluation of ATAD2 as a Potential Target in Hepatocellular Carcinoma. J Gastrointest Cancer 2021 Nov 5. doi: 10.1007/s12029-021-00732-9. Epub ahead of print. PMID: 34738187.
  5. Iscan E, Ekin U, Yildiz G, Oz O, Keles U, Suner A, Cakan-Akdoga G, Ozhan G, Nekulova M, Vojtesek B, Uzuner H, Karakülah G, Alotaibi H, Ozturk M. TAp73β Can Promote Hepatocellular Carcinoma Dedifferentiation. Cancers (Basel) 2021 Feb 13;13(4):783.
Sayfamız güncellenmektedir. Lütfen daha sonra tekrar ziyaret ediniz.
Sayfamız güncellenmektedir. Lütfen daha sonra tekrar ziyaret ediniz.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi

Galen Araştırma Merkezi

Aydoğdu Mah. 1267/1 Sk. No:4 Buca/İzmir