Başvuru Formları

Başvuru Formları

Kimler stajyer olarak başvurabilir?

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıp, Eczacılık, Veteriner, Diş Hekimliği, Biyokimya, Biyomühendislik vb yaşam/doğa bilimleri alanında lisans veya lisansüstü eğitimlerine devam etmekte olan öğrenciler. 

Hangi tarihler arasında staj yapabilirim?

İZTÜ Galen Araştırma Merkezi’nde 27 Haziran-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında staj yapmak mümkündür. 1. Dönem 27 Haziran-22 Temmuz 2022 ve 2. Dönem 25 Temmuz-19 Ağustos 2022 arasında olup, staj süresi minimum 4 haftadır (Öğrencinin staj süresi 4 haftadan uzun ise bu durum staj başvuru formunda belirtilmelidir, bir öğrencinin 2 dönem staj yapması mümkündür).

Staj Başvurusu için Hangi belgeler istenmektedir?

  • Eksiksiz olarak doldurulmuş Staj Başvuru Formu (forma aşağıdaki linkten ulaşılabilir)
  • Özgeçmiş (TÜBİTAK ARBİS formatında)
  • Transkript
  • Motivasyon Mektubu (en fazla 1 sayfa)
  • Üniversiteleri tarafından iş kazası ve meslek hastalığı sigortasının yapılacağına ilişkin belge (zorunlu ve gönüllü tüm staj başvuruları için gereklidir)
  • Hepatitis B testi sonucu. (Aşısı olmayan öğrencilerin aşı yaptırması ve aşı kartı ile belgelemesi)
  • İngilizce düzeyini gösterir belge

Staj Başvurumu nereye göndermeliyim?

Belgelerin 1 Mart-14 Nisan tarihleri arasında  infogalen@tinaztepe.edu.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.